1. Dikilmiş tüm bitkilere zarar verilmeyecek ve koparılmayacaktır.
  2. Çimler üzerinde top oynamak, bisiklete binmek ve evcil hayvan gezdirmek yasaktır.
  3. Yürüyüş için, site içinde ekili olmayan yerler kullanılacak ve yeşil alanlarda yürüyüş yapılmayacaktır.
  4. Site sakinleri ortak alanları gelişi güzel veya kullanım amacı dışında kullanamaz. Bu bölümlere peyzaj projesine aykırı (çiçek, çalı formu bitki, ağaç fidanı) herhangi bir ekim veya dikim yapılmayacaktır.
  5. Ortak alanlara ve yeşil alanlara sigara izmariti, kabuklu yemiş vb. kirletici maddeler atılmayacaktır.
  6. Mevcut yeşil alanlardaki bitkiler görüntüyü bozuyor düşüncesi ile sökülmeyecektir. Gerekiyor ise site yönetimine bildirilecektir.